Företagen


Företaget Nils Claessons Byggnadsfirma startades 1922 av min farfar Nils Kasimir Claéson.

1954 ombildades det till aktiebolag och fick då namnet Nils Claésons Byggnads AB.

Min far Tore Nils Arne Claéson kom tidigt in i företaget och tog sedemera över både ägandet och driften.

Efter min ingenjörsexamen och efterföljande militärtjänst började också jag i företaget. Jag började med att arbeta lite som snickare och därefter som hjälp till arbetsledarna, för att senare övergå till kalkylarbete. Efter några år övertog jag företaget.

Under min tid omvandlades företaget från att ha varit ett entreprenadföretag till att i första hand utföra skadereparationsarbeten för försäkringsbolag.

Skadereparationer har under min tid förändrats i mycket hög grad. Från att i början vara arbete på löpande räkning till under senare år alltmer styras av datorstyrda upphandlingar. Idag noterar man i datorn vad som utförts och erhåller omgående en prissatt rapport som är underlag till fakturan. All kommunikation med beställaren, även fakturering, sker numera helt elektroniskt. Under lång tid kände jag att jag nog inte var rätt person att driva företaget. Därför beslutade jag mig för att lägga ner företaget.

Eftersom vårt företag alltid försökt att ha hög kvalitet på våra uppdrag och jag inte önskade att vårt goda namn skulle riskeras, beslöt jag mig för att lägga ner produktionen. Den 12 oktober 2001 blev därför vår sista produktiva arbetsdag.

Denna och efterföljande dagar var naturligtvis sorgliga dagar, bland annat beroende av att företaget fyller 80 år under 2002.

Övriga bolag är Nils Claésons Byggvaror AB, moderbolag till Nils Claésons Byggnads AB, som idag i princip enbart äger och förvaltar fastigheten på Ågatan 26 B i Mölndal.

Dessutom T. Claéson AB, moderbolag till Nils Claésons Byggvaror AB, som utför byggkonsultarbete, t.ex. försäljning av Meps byggdataprogram samt utbildning på den norska markanden i samma dataprogram.

Några foton!


Fyra byggar-generationer:
Min farfars far, farfar, far och jag själv utanför min farfars fars villa i Vegby i sent 40-tal.


Några av våra anställda, min far Arne och jag själv i början på 70-talet.