Politiksidan!


Jag höll på som fritidspolitiker i Mölndals kommun, senare Mölndals stad, i många år.
Mina föräldrar var folkpartister så det kändes naturligt att arbeta i folkpartiet och då inom ungdomsförbundet. Jag kände dock ganska snart att mina värderingar stämde bäst med Moderaternas ideologi. Därför gick jag istället med i Moderaterna.
Jag fick ganska snart uppdraget att representera partiet i byggnadsnämnden. Där satt jag som ledamot i 19 år. Jag kände då att jag fastnat i alla de regler som all bygglagstiftning föreskriver och all min erfarenhet i stället blev en personlig belastning i arbetet.
En ledstjärna i mitt vardagliga och politiska arbete är skydda alla människors lika rättigheter men också skyldigheter. Denna uppfattning gjorde att jag kände mig som en slav bland alla regler. 1998 beslöt jag därför att inte ställa upp för omval till byggnadsnämnden.
Som kuriosa kan nämnas att både min far Arne liksom min farfar Nils också suttit i byggnadsnämnden, dock för Folkpartiet resp. Socialdemokraterna.

Eftersom jag flyttade till Budskär hösten 2006, avslutades alla mina politiska uppdrag för Mölndals stad.

Under min sista mandatperiod (2003-2006) hade jag följande uppdrag i och för Mölndals stad:

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Vice ordförande i gatunämnden

Ordinarie styrelseledamot i Grefab (Göteborgsregionens fritidshamnar AB)

Suppleant i Åby Travsällskaps styrelse

Utöver detta var jag också Webmaster och ansvarig utgivare för Mölndalsmoderaternas hemsida.

För flera år sedan lade jag upp Mölndalsmoderaternas hemsida, med utmärkt starthjälp (tack Patrik!).
2001 drog vi igång en återkommande golftävling för mölndalsmoderaterna. Jag tillverkade också ett vandringspris i form av ett M som i Moderaterna. Med vår blygsamhet döpte vi tävlingen till Moderaterna Classic, trots att det var första årets tävling.När man håller ett anförande i Mölndals stads gatunämnd gäller det att vara välklädd!